onLine PASAULIS MAN PADEDA

2021 vasario 18-20 d.

TARPTAUTINĖ NUOTOLINĖ KONFERENCIJA

Lietuva, Danija, Norvegija, Estija, Izraelis, JAE, Didžioji Britanija, Šveicarija, Ukraina

Dalyvio mokestis: 19 EUR

Programa akredituota Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR).

Identifikavimo kodas - 213002324.

Organizatoriai

20 Vasario

Pasaulinė socialinio teisingumo diena

20 Vasario

Pasaulinė socialinio teisingumo diena

Konferencija skirta Pasaulinei socialinio teisingumo dienai pažymėti

Konferencijos tikslas  - sukurti erdvę, kurioje būtų išsakytos ir išgirstos įvairių interesų grupių įžvalgos ir patirtys įtraukiojo ugdymo tema. Tikimės, kad konferencija ateityje išaugs į mokymosi bendruomenės platformą, kurioje tėvai, pedagogai ir pagalbos specialistai dalinsis klausimais, žiniomis ir vieni kitus palaikys.

Kaip sukurti visuomenę, padedančią specialiųjų poreikių vaikams augti saugiai, oriai ir džiaugsmingai?

Įtraukusis švietimas – tema, skatinanti pasitempti visus: tėvus, mokytojus, pagalbos specialistus, visuomenininkus, mokslininkus ir valdžios atstovus. Tai tema, kuri išryškina švietimo sistemos silpnąsias vietas, bendruomenių ir visuomeninių organizacijų susiskaldymą, valdžios ir mokslo uždarumą. Ir tai nuostabu! Juk toks sisteminis iššūkis iškelia bendrą tikslą, raginantį skritingas interesų šalis vienytis, bendradarbiauti ir dalintis atsakomybe. Išgirdę vieni kitus, dalyvaudami atvirame ir kūrybingame pokalbyje mes mokysimės ir tyrinėsime. Mes drauge žingsnis po žingsnio kursime visuomenę, kurioje kiekvienas vaikas augtų saugiai, oriai ir džiaugsmingai.

Klausimai, kuriuos nagrinėsime

Kaip sukurti švietimo sistemą,

kuri puoselėtų specialiųjų poreikių turinčių vaikų gebėjimus ir gerovę?

Kaip įtraukti tėvus,

bendruomenę ir skirtingas institucijas konstruktyviai partnerystei?

Kokie veiksmingi metodai

yra taikomi Lietuvoje ir užsienio šalyse?

Kaip mokykloje atliepti

kiekvieno vaiko unikalius poreikius?

Kaip stiprinti

vaikų psichinę sveikatą mokykloje?

Programa

  • Konferencija vyks Zoom platformoje.
  • Pranešimų temos ir laikas gali keistis.
9:00-9:10

Atidarymas/Įžanga

Irena Blaževičė, VšĮ Domus Solis ir Eglė Mačionienė, VšĮ Lazdijų švietimo centras

9:10-9:30

Sveikinimo žodis

Ausma Miškinienė, Lazdijų rajono savivaldybės merė, Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentė ir prof. habil. dr. Vilija Targamadzė, Lietuvos Respublikos Seimo narė, LRS ŠMK pirmininko pavaduotoja

9:30-9:50
Įtraukties švietime teisinės prielaidos ir praktinės jų įgyvendinimo kryptys

Įtraukties švietime teisinės prielaidos ir praktinės jų įgyvendinimo kryptys

Gražina Šeibokienė

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo pagalbos skyriaus vedėja

09:50 – 10:10
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas siekiant veiksmingesnės įtraukties

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas siekiant veiksmingesnės įtraukties

Kristina Paulikė

Asociacijos „Tėvai švietimui“ pirmininkė, Švietėjiškų iniciatyvų centro direktorė

10:10-10:30
Įtraukusis švietimas - metas sisteminiams ir vertybiniams pokyčiams?

Įtraukusis švietimas - metas sisteminiams ir vertybiniams pokyčiams?

Irena Blaževičė

Socialinių pokyčių inkubatorius "DOMUS SOLIS"

10:30 - 10:50
Neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos - socialiniai partneriai organizuojant paramos tinklą savivaldybėse

Neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos - socialiniai partneriai organizuojant paramos tinklą savivaldybėse

Dana Migaliova

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos “Viltis” atstovė

10:50 - 11:10
Į pagalbą mokytojui! Integruota ugdymo priemonė "Sėkminga pradžios dėžė", skirta įtraukiąjam ugdymui *

Į pagalbą mokytojui! Integruota ugdymo priemonė "Sėkminga pradžios dėžė", skirta įtraukiąjam ugdymui *

Egidija Urbanavičienė

Vilniaus „Šilo“ mokyklos direktorė

-

*Priemonė skirta 6-7 metų vaikams, turintiems SUP ir besiintegruojantiems bendrojo lavinimo mokyklose. Priemonę kuria Vilniaus Šilo mokyklos pedagogai ir UAB "Baltos lankos".

11:10 - 11:30

Specialiojo pedagogo ir mokytojo bendradarbiavimas ugdant SUP vaikus netradicinėse aplinkose

Ina Odencovienė, Kauno lopšelio - darželio „Nežiniukas“ specialioji pedagogė metodininkė ir Ramunė Urbanskienė, Kauno lopšelio - darželio "Nežiniukas" mokytoja metodininkė

11:30 - 12:00

Forvardas: mokykla kiekvienam vaikui

Julija Glinskė ir Lauryna Varneckė

Laisvoji mokykla "Forvardas"

12:00 - 12:30

Dalyvių diskusija su pranešėjais

Zoom kambariai

12:30- 13:00

Pertrauka

13:00 - 13:30
Covid-19 krizės patirtys ir įžvalgos naujoms švietimo ir tėvų partnerystės kryptims*

Covid-19 krizės patirtys ir įžvalgos naujoms švietimo ir tėvų partnerystės kryptims*

Ene Silvia Sarv

Pedagogė, novatorė, mokslininkė, švietimo vadybininkė ir ekspertė (Estija)

-

*Bus sinchroninis vertimas iš anglų kalbos

13:30 - 14:10
Visuminis ir individualizuotas vaikų ugdymas. Legendinės mokyklos Summerhill patirtis.*

Visuminis ir individualizuotas vaikų ugdymas. Legendinės mokyklos Summerhill patirtis.*

Henry Readhead

Henry Redhead, legendinės "Summerhill" mokyklos įkūrėjo Alexandro Neill anūkas,
dabartinis mokyklos vadovas ir muzikos mokytojas. (Didžioji Britanija)

-

*Bus sinchroninis vertimas iš anglų kalbos

14:10 - 14:50
Integralioji mokykla. Saviorganizacija grįstas įtraukios mokyklos modelis. *

Integralioji mokykla. Saviorganizacija grįstas įtraukios mokyklos modelis. *

Armin Sieber

Integrale Tagesschule Winterthur (Šveicarija)

-

*Bus sinchroninis vertimas iš anglų kalbos

14:50 - 15:40
 Judėjimas "Krembo wings" ir įtraukiojo švietimo sėkmė Izraleyje*

Judėjimas "Krembo wings" ir įtraukiojo švietimo sėkmė Izraleyje*

Adi Altschuler

Adi Altschuler, įkūrėja ir vadovė Inclu - Izraelio įtraukios mokyklos

-

*Bus sinchroninis vertimas iš anglų kalbos

15:40 - 16:10
Gifted – sėkmingas Izraelio modelis: paradigma, plėta ir taikymas

Gifted – sėkmingas Izraelio modelis: paradigma, plėta ir taikymas

Dr. Yehuda Hamovitz

Tarptautinės "Gifted" programos, partnerystėje su IPC, vadovas ir koordinatorius. (Izraelis)

-

*Bus sinchroninis vertimas iš anglų kalbos

16:10- 16:50
Nė vieno vaiko nuošalyje. Esminės įžvalgos įtraukiai mokyklai*

Nė vieno vaiko nuošalyje. Esminės įžvalgos įtraukiai mokyklai*

Pranjala Dutta

Tarptautinį pripažinimą įgijusi mokyklos direktorė, lektorė. Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai

-

*Bus sinchroninis vertimas iš anglų kalbos

16:50 - 17:10
Ateitis bando pasakyti mums kažką svarbaus. Išgirskime. Kokie galimi švietimo ateities scenarijai?

Ateitis bando pasakyti mums kažką svarbaus. Išgirskime. Kokie galimi švietimo ateities scenarijai?

Lene Rachel Andersen

Pasaulinio garso rašytoja, filosofė, futuristė. Dirbusi mokytojo padėjėja, dabar smegenų centro (angl. Think tank) Nording Buildung (liet. Šiaurės šalių švietimas)  prezidentė,  Europos Bildung Network bendra įkūrėja ir pilnateisė Romos klubo narė.

-

*Bus sinchroninis vertimas iš anglų kalbos

17:10 - 17:15

PABAIGOS ŽODIS/Įvadas į kitą dieną

9:00-9:10

Įvadas

Irena Blaževičė, VšĮ Domus Solis ir Eglė Mačionienė, VšĮ Lazdijų švietimo centras

9:10 - 9:30
Įtraukusis švietimas - sveiki, čia mes, atleiskit

Įtraukusis švietimas - sveiki, čia mes, atleiskit

Klementina Gruzdienė

Alytaus autizmo asociacijos "Lietaus vaikai" valdybos pirmininkė, Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos narė

9:30 - 9:50
Programos sudarymas specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams

Programos sudarymas specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams

Giedrė Skaisgirytė - Kairė

VŠĮ „ISADD Lietuva” mokymų koordinatorė, elgesio analizės specialistė

9:50 - 10:10
Veiksniai, skatinantys įtraukiajam ugdymui palankios aplinkos kūrimą švietimo organizacijose.

Veiksniai, skatinantys įtraukiajam ugdymui palankios aplinkos kūrimą švietimo organizacijose.

Žaneta Burbulevičienė

VšĮ Lazdijų švietimo centro ir Lazdijų mokyklos-darželio "Kregždutė" vyr. logopedė

10:10 - 10:30
Įtraukios bendruomenės stiprinimas vykdant Olweus patyčių prevencijos programą

Įtraukios bendruomenės stiprinimas vykdant Olweus patyčių prevencijos programą

Ilona Klanienė

Klaipėdos universitetas

10:30 -10:50

"Herojaus kelionė" - vaikų emocinio atsparumo ugdymas klasėje

Rasa Birietė ir Laura Jasinskaitė - Baranauskienė

VšĮ "Domus solis"

10:50 - 11:10
Psichikos sveikatai palanki mokykla. Kaip ją sukurti?

Psichikos sveikatai palanki mokykla. Kaip ją sukurti?

Doc. dr. Roma Šimulionienė

Klaipėdos universitetas, Psichologijos katedra

11:10 - 11:30
Tarptautinė Lietuvos - Izraelio gabių vaikų programa "Gifted", Izraelio patirtis Lietuvai.

Tarptautinė Lietuvos - Izraelio gabių vaikų programa "Gifted", Izraelio patirtis Lietuvai.

Dileta Tindžiulienė

VDU Gabių vaikų centras (gifted programa)

11:30 - 12:00

Dalyvių diskusija su pranešėjais

Zoom kambariai

12:00 - 12:30

Pertrauka

12:30 - 12:45
Įtraukiojo ugdymo kultūros plėtojimas mokykloje ir bendruomenėje, ugdant mokinių socialinį verslumą

Įtraukiojo ugdymo kultūros plėtojimas mokykloje ir bendruomenėje, ugdant mokinių socialinį verslumą

Renata Varnienė

Chemijos ir ekonomikos mokytoja metodininkė,
Kauno Kovo 11-osios gimnazija

12:45 - 13:10
Negalė ir lytiškumas

Negalė ir lytiškumas

Doc. dr. Stasė Ustilaitė

Vilniaus kolegija, Pedagogikos fakultetas

13:10 - 13:30
Visavertis skirtingų gebėjimų ir poreikių vaikų ugdymas(is)

Visavertis skirtingų gebėjimų ir poreikių vaikų ugdymas(is)

Rasa Jasiulienė

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja ekspertė

13:30 - 14:00

Įtraukusis ugdymas Norvegijoje: gerosios patirtys.

Ieva Kuginytė-Arlauskienė ir Džiuginta Baraldsnes

Norvegija. Vakarų Norvegijos taikomųjų mokslų universitetatas

14:00 - 14:20

Biblioterapijos metodo taikymas užsiėmimuose

Edita Stanulienė, Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos specialioji pedagogė ir Asta Čėsnienė, Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos psichologė

14:20 -14:40
Neformalus SUP turinčių vaikų švietimas

Neformalus SUP turinčių vaikų švietimas

Gražina Maziukienė

Varėnos švietimo centro specialioji pedagogė metodininkė

14:40 - 15:00
Kas yra savireguliacija ir kodėl ji tokia svarbi kasdienybėje

Kas yra savireguliacija ir kodėl ji tokia svarbi kasdienybėje

Evelina Radzivonaitė

VšĮ “Penki pojūčiai” DIRFloortime terapeutė

15:00 - 15:20
Mamos, kalbėkim, tarkimės, padėkim viena kitai..

Mamos, kalbėkim, tarkimės, padėkim viena kitai..

Ona Misiukevičienė

Socialinė pedagogė ekspertė, lyderystės konsultantė, socialinio emocinio ugdymo programų instruktorė.

15:20 - 15:50
Įtraukusis ugdymas siaurąja prasme įmanomas tik užtikrinus įtraukųjį ugdymą plačiąja prasme

Įtraukusis ugdymas siaurąja prasme įmanomas tik užtikrinus įtraukųjį ugdymą plačiąja prasme

Mingailė Žemaitytė-Meldaikė

Psichologė, Švietimo nuotykių organizacijos bendrakūrėja

15:50 - 16:20

Dalyvių diskusija su pranešėjais

Zoom kambariai

16:20 - 16:35

Sensorinis kambarys autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams, teisingų priemonių parinkimas ir pritaikymas

UAB „Slaugivita“

16:35 - 16:50

Sensorinio kambario praktinis panaudojimas ir poveikis

Všį "Penki pojūčiai"

16:50 -17:00

PABAIGOS ŽODIS/Įvadas į kitą dieną

10:00 - 10:10

Įvadas

Irena Blaževičė, VšĮ Domus Solis ir Eglė Mačionienė, VšĮ Lazdijų švietimo centras

10:10- 10:30
Įtraukusis ugdymas užtikrinant negalią turinčio vaiko nediskriminavimą ir lygybę su visais vaikais.

Įtraukusis ugdymas užtikrinant negalią turinčio vaiko nediskriminavimą ir lygybę su visais vaikais.

Prof. Jonas Ruškus

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorius, Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių komiteto narys ekspertas, vicepirmininkas, Nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas

10:30 - 10:50
Tikėjimas ir pasitikėjimas - ugdymo variklis

Tikėjimas ir pasitikėjimas - ugdymo variklis

Prof. habil. dr. Vilija Targamadzė

10:50 - 11:10
Mokytojų įgalinimas įtraukiojo ugdymo kontekste

Mokytojų įgalinimas įtraukiojo ugdymo kontekste

Vaidas Bacys

Šiaulių rajono Dubysos Aukštupio mokyklos direktorius

11:10 - 11:30
Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos diegimas Lietuvoje: nuo teorijos link praktikos.

Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos diegimas Lietuvoje: nuo teorijos link praktikos.

Gintarė Šatė

Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja

11:30 - 12:00
Kiekvienam vaikui teisingo ir jautraus ugdymo galimybės ir iššūkiai

Kiekvienam vaikui teisingo ir jautraus ugdymo galimybės ir iššūkiai

Dr. Daiva Šukytė

Socialinio ir emocinio ugdymo instituto direktorė

12:00 - 12:30
Sutrikusios klausos vaikas klasėje: mokyti, padėti, ugdyti?

Sutrikusios klausos vaikas klasėje: mokyti, padėti, ugdyti?

Daiva Burkauskienė

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro švietimo pagalbos ir vertinimo skyriaus vedėja

12:30 - 13:00

Dalyvių diskusija su pranešėjais

Zoom kambariai

13:00 - 13:30

Pertrauka

13:30 - 14:00
Sensorinė integracija matematikoje.Įtraukiojo ugdymo (visiems vaikams) ypatumai

Sensorinė integracija matematikoje.Įtraukiojo ugdymo (visiems vaikams) ypatumai

Olena Kovaleva

Pedagogė. Įtraukiojo ugdymo inovatorė, sukūrusi unikalią STEM ugdymo metodiką, pritaikytą visiems (Ukraina)

(Rusų kalba. Pranešimo tekstas lietuvių kalba)

14:00 - 14:20
"Ateities mokykla - į kiekvieną vaiką orientuota mokykla. Kokios mokyklos norėtų specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys vaikai?"

"Ateities mokykla - į kiekvieną vaiką orientuota mokykla. Kokios mokyklos norėtų specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys vaikai?"

Dalia Kasperavičienė

Gelgaudiškio "Šaltinio"specialiojo ugdymo centro švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja

14:20 - 14:40
Įtraukiojo švietimo patirtis Šveicarijoje

Įtraukiojo švietimo patirtis Šveicarijoje

Ramunė Lebedytė-Undzėnienė

Informacijos kaupimo ir sklaidos centro direktorė, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos “Viltis” tarybos narė

14:40 -15:00
Įtraukios mokyklos kūrimas -kokybiško ugdymo pagrindas (vadovaujantis UNESCO, JT strateginiais dokumentais)

Įtraukios mokyklos kūrimas -kokybiško ugdymo pagrindas (vadovaujantis UNESCO, JT strateginiais dokumentais)

Kristina Dūdonytė

Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pirmininkė

15:00 - 15:10

Pabaigos žodis