https://misijaimanoma.lt/schedule-list/(atsidaro naujame naršyklės skirtuke)

Programa

Programa akredituota Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR).

Identifikavimo kodas – 213002324.​

Vasario 189:00-9:10

Irena Blaževičė

Eglė Mačionienė

Atidarymas/Įžanga
9:10-9:30

Ausma Miškinienė

Vilija Targamadzė

Sveikinimo žodis
9:30-9:50

Gražina Šeibokienė

Įtraukties švietime teisinės prielaidos ir praktinės jų įgyvendinimo kryptys
09:50 – 10:10
speaker-1

Kristina Paulikė

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas siekiant veiksmingesnės įtraukties
10:10-10:30

Irena Blaževičė

Įtraukusis švietimas – metas sisteminiams ir vertybiniams pokyčiams?
10:30 – 10:50
speaker-1

Dana Migaliova

Neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos- socialiniai partneriai organizuojant paramos tinklą savivaldybėse
10:50 – 11:10
speaker-1

Egidija Urbanavičienė

Į pagalbą mokytojui! Integruota ugdymo priemonė “Sėkminga pradžios dėžė”, skirta įtraukiąjam ugdymui *

*Priemonė skirta 6-7 metų vaikams, turintiems SUP ir besiintegruojantiems bendrojo lavinimo mokyklose. Priemonę kuria Vilniaus Šilo mokyklos pedagogai ir UAB “Baltos lankos”.
11:10 – 11:30
speaker-1

Ina Odencovienė

speaker-2

Ramunė Urbanskienė

Specialiojo pedagogo ir mokytojo bendradarbiavimas ugdant SUP vaikus netradicinėse aplinkose
11:30 – 12:00

Julija Glinskė

Lauryna Varneckė

Ateities mokykla, pritaikyta kiekvieno vaiko poreikiams
12:00 – 12:30

Zoom kambariai

Dalyvių diskusija su pranešėjais
12:30- 13:00

Pertrauka
13:00 – 13:30
speaker-1

Ene Silvia Sarv

Covid-19 krizės patirtys ir įžvalgos naujoms švietimo ir tėvų partnerystės kryptims*

*Bus sinchroninis vertimas iš anglų kalbos
13:30 – 14:10
speaker-1

Henry Readhead

Visuminis ir individualizuotas vaikų ugdymas. Legendinės mokyklos Summerhill patirtis.*

*Bus sinchroninis vertimas iš anglų kalbos
14:10 – 14:50
speaker-1

Armin Sieber

Integralioji mokykla. Saviorganizacija grįstas įtraukios mokyklos modelis. *

*Bus sinchroninis vertimas iš anglų kalbos
14:50 – 15:20
speaker-1

Dr. Yehuda Hamovitz

Gifted – sėkmingas Izraelio modelis: paradigma, plėta ir taikymas

*Bus sinchroninis vertimas iš anglų kalbos
15:20 – 16:00
speaker-1

Adi Altschuler

Judėjimas “Krembo wings” ir įtraukiojo švietimo sėkmė Izraleyje*

*Bus sinchroninis vertimas iš anglų kalbos
16:00- 16:40
speaker-1

Pranjala Dutta

Nė vieno vaiko nuošalyje. Esminės įžvalgos įtraukiai mokyklai*

*Bus sinchroninis vertimas iš anglų kalbos
16:40 -17:00

PABAIGOS ŽODIS/Įvadas į kitą dieną


Dalyvio mokestis – 19 Eur

Šis renginys organizuojamas VšĮ “Domus Solis” ir VšĮ “Lazdijų Švietimo centras” iniciatyva.
Siekdami, kad renginys būtų nepriklausomas ir turėtų tęstinumą, įvedėme simbolinį dalyvio mokestį. Sumokėję mokestį ir dalyvavę konferencijoje, gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.


Dalyvauti